Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:286) (TASLAK) (24.01.2014)

 

 Maliye Bakanlığından:


Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı
(Seri No: 286 )

 

Başkanlığımızca hazırlanan 286 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağı’nda; 31.5.2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesi ile; 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde değişiklik yapılmış olup, bu değişikliğe ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalarımız devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi fterzi@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı’na ulaşmak için tıklayınız.