Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin Açıklama Kılavuzu (25.01.2014)

 24 Ocak 2014

431 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenleme getirilen kayıt saklama gereksinimlerine ilişkin Başkanlığımızca hazırlanan açıklama kılavuzu yayımlanmıştır.

Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.