Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2014/5859) (10.02.2014)9 Şubat 2014 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 28908

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/5859
Ekli “Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 14/1/2014 tarihli ve 2694 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANIKararın eki için tıklayınız.