Anayasa Mahkemesinin 31/10/2013 Tarihli ve E: 2013/23, K: 2013/123 Sayılı Kararı (15.03.2014)

 

15 Mart 2014 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 28942
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2013/23
Karar Sayısı: 2013/123
Karar Günü: 31.10.2013

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: İzmir 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 22.5.2003 günlü, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin Anayasa'nın 10. maddesine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir.

Anayasa Mahkemesinin 31/10/2013 Tarihli ve E: 2013/23, K: 2013/123 Sayılı Kararı