13 Ekim 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29501 Karar Sayısı:2015/8110

Ekli “Takım Sigortaları Havuzu Tarafından Üstlenilen Risklere Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulması Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’ın 7/9/2015 tarihli ve 27291 sayılı yazısı üzerine, 6305 sayıla Afet Sigortaları Kanununun 7 nci maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 11/9/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Karar Metni İçin Tıklayınız.