28 Ekim 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29516 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı: 2015/36 Karar Sayısı: 2015/87 Karar Tarihi: 8/10/2015

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Ankara 1. İdare Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 4.4.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu‘nun 81. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının Anayasa’nın 2., 19., 36. ve 142. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi talebidir.

Anayasa Mahkemesinin e.2015/36 Sayılı Kararı Eki