11 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29529 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı: 2013/1 Karar Sayısı : 2014/161 İptal Davasının Konusu: 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun:

Karar İçin Tıklayınız