Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti (27.12.2013)

 

 
27 Aralık 2013 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28864

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %10,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %11,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.