30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/2
İşyeri : Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı İşletme Müdürlüğü
Mazıdağı Derik Yolu 16.Km Mazıdağı/MARDİN
SGK Sicil No : 1011096.047
Tespiti İsteyen : Yol-İş Sendikası
İnceleme : Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı İşletme Müdürlüğü’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; yapılan tüm işlerin inşaat işleri olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 13 sıra numaralı “İnşaat” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı İşletme Müdürlüğü işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 13 sıra numaralı “İnşaat” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.