İşkolu Tespit Kararı (16.03.2016)

16 Mart 2016 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29655

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/6
İşyeri : Antgıda Gıda Tarım Enerji ve Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Havran Balıkesir Karayolu 3.Km Havran/BALIKESİR
SGK Sicil No : 1032113.010 - 1219170.034
Tespiti İsteyen : Tek Gıda-İş Sendikası
İnceleme : Antgıda Gıda Tarım Enerji ve Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; 1032113.010 SGK sicil numaralı Havran 

Balıkesir Karayolu 3.Km Havran/BALIKESİR adresinde zeytin ve zeytinyağı üretimi yapıldığı, asıl işin yürütüldüğü bu fabrika işyerinin bağlı yeri olan 1219170.034 SGK sicil numaralı Barbaros Bulvarı No:127 Balmumcu Beşiktaş/İSTANBUL adresinde fabrika işyerinde üretilen zeytin ve zeytinyağının satış ve pazarlama işlerinin yapılıyor olması nedeniyle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 02 sıra numaralı “Gıda Sanayi” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Antgıda Gıda Tarım Enerji ve Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği'nin 02 sıra numaralı “Gıda Sanayi” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.