İşkolu Tespit Kararı (08.04.2016)

 
8 Nisan 2016 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29678

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/10

İşyeri : Sanset Gıda Turizm San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. 1358 Sok. No:155 ORDU

SGK Sicil No : 1022279.052

Tespiti İsteyen : T.Büro-İş Sendikası

İnceleme : Sanset Gıda Turizm San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Cumhuriyet Mah. 1358 Sok. No:155 Merkez/ORDU adresindeki fabrika işyerinde üretimde kullanılmak üzere fındık ve çikolata çeşitleri üretimi yapıldığından yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 02 sıra numaralı “Gıda sanayi” işkolunda yer aldığı,

Kızıldere Köyü Mevki 122. Ada/Parsel 1 KIRKLARELİ adresinde fabrika inşaatının yapıldığı, çalışanların inşaat işinin denetim, koordinasyon ve sevk işlerinde çalıştıkları tespit edildiğinden, yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 13 sıra numaralı “İnşaat” işkolunda yer aldığı,

Aynı işverenliğe bağlı diğer işyerlerinde Cumhuriyet Mah. 1358 Sok. No:155 ORDU adresindeki fabrika işyerinde üretilen fındık ve çikolata çeşitlerinin, depolanması, satışı, satışa ilişkin iade işlemleri yönetim, idare, finans, muhasebe, denetim, işlerinin yapıldığı, işçilerin özlük işlemlerinin de üretim merkezine bağlı olarak yürütüldüğü bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 02 sıra numaralı “Gıda sanayi” işkolunda yer aldığı, tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.