Mükelleflerimizin ve Yeni İşe Başlayanların Kişisel Vergi Takvimlerini Oluşturarak Yükümlülüklerini Kolayca İzlemelerini Sağlayacak İnteraktif Vergi Danışmanı Programı Kullanıma Açılmıştır (07.06.2016)

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, gönüllü uyumun ve vergi bilincinin artırılması amacıyla hazırlanan “İnteraktif Vergi Danışmanı” programı 7 Haziran 2016 tarihinde www.gib.gov.tr adresi üzerinden kullanıma açılmıştır.  

Yeni işe başlayanlar ya da mükellefler, bu interaktif programı kullanarak vergi türleri ve temel vergilendirme süreçlerine ilişkin gerekli bilgilere ulaşabilir ve mükellefiyet durumlarına uygun yükümlülüklerini içeren kişisel vergi takvimini oluşturabilirler. 

Gelir Vergisi Kanununa göre ticari kazanç elde eden mükelleflerin yükümlülüklerini kapsayan program, ticari kazanç dışındaki diğer kazanç türleri ile Kurumlar Vergisi Kanununda düzenlenen kurum kazancına bağlı yükümlülükler eklenerek geliştirilecektir. 

İnteraktif Vergi Danışmanı programına ulaşmak için tıklayınız.