Haziran/2016 Vergilendirme Dönemi KDV1 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru (22.07.2016)

Haziran/2016 Vergilendirme Dönemi KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları alanına eklenen “Belge Bilgileri-Belge Türü/Sayısı” tablosu yeni bir değerlendirmeye kadar beyannameden kaldırılmıştır.

Kamuoyuna Duyurulur.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI