Kapasite Raporları Listesi'nin (TOBB) İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında Duyuru: (04.08.2016)

 3065 sayılı KDV Kanunun 11/1-c maddesi gereğince İhraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade talebi veya tecil-terkin işlemi bulunan mükellefler, 03.08.2016 tarihinden itibaren tüm dönemler için gerçekleştirilecek olan iade taleplerinde, sadece Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliğinden alınmış Kapasite Raporları Listesini internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.

 

Taşımacılık İstisnasından Kaynaklanan Satış Faturası Listesi (Araç Hasılat Listesi)'nin İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında Duyuru

KDV Kanunun 14/1 maddesi Uluslararası Taşımacılık istisnasından (311 işlem türü) iade taleplerinde, 07/2016 dönem itibariyle; Sadece karayolu taşımacılığından kaynaklı iadelerde "Taşımacılık İstisnasından Kaynaklanan Satış Faturası Listesi (Araç Hasılat Listesi)"nin 03.08.2016 tarihinden itibaren internet vergi dairesinden gönderilmelidir.

GİB