2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin Belediye Grupları İtibarıyla Tespiti Hakkında Karar (BKK 2013/5585) (18.12.2013)

 

 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28855

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/5585
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/10/2013 tarihli ve 99842 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 96 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/10/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

 

 

Kararı görmek için tıklayınız.