Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 69) Hazırlandı (29.08.2016)

Başkanlığımızca hazırlanan Genel Tebliği Taslağında;  9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5 inci maddesine (g) fıkrası ve 15 inci maddesine (e) fıkrası eklenmiş olup söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.  

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi  gbozkurt@gelirler.gov.tr  e-posta adresine iletebilirsiniz.


Söz konusu Tebliğ Taslağı için 
tıklayınız.

GİB