1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi Değişikliği (02.09.2016)

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun"un (6/2-a) maddesine istinaden, kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtiaların kayda geçirilmesine yönelik olarak, "Matrah" ve "Sonuç Hesapları" bölümlerinde değişiklik yapılmıştır. 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde, söz konusu maddeye göre ödenmesi gereken katma değer vergisi doğan ve bunu taksitlendirmek isteyen mükellefler, 1 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile aynı dönemde, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) ekinde yer alan EK:21 no.lu "Katma Değer Vergisi Beyannamesi (EK)" beyannamesini de düzenlemesi gerekmektedir. 

 

Beyanname Değişikliği

6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği Noter Harç Bildirimine ve Damga Vergisi Beyannamesine ek ödeme türleri eklenmiştir. Noter ve Harç Beyannamesi verecek mükelleflerimizin Beyanname Düzenleme Programını yeniden güncellemeleri gerekmektedir. 

IV Sayılı Listeye İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi Değişikliği

IV Sayılı listeye ilişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinde "Matrah ve Vergi Bildirimi" ile "Tecil" bölümlerinde yer alan Cep Telefonu Teslimlerine ilişkin tablolarda güncelleme yapılmıştır. Lütfen BDP programınızı güncelleyiniz.

 

 Hizmet Vergisi (Banka) Beyannamesi Değişikliği;

Hizmet Vergisi (Banka) Beyannamesinde "Vergi Bildirimi" bölümünde 6502 sayılı Kanun gereği güncelleme yapılmıştır. Lütfen BDP programınızı güncelleyiniz