Başkanlığımızca Hazırlanan Genel Tebliğler (8 adet) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi (09.09.2016)

 Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 8 adet Genel Tebliğ ve açıklayıcı bilgi notları:  

 

  • Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 293) için tıklayınız.

Tebliğ eki için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

  • Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60) için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Tebliğ eki için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

  • Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği  (Seri No: 48) için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

  • Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği  (Seri No: 69) için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

  • 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği  (Seri No: 4) için tıklayınız.

Tebliğ eki için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

  • 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği  (Seri No: 5) için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

  • 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği  (Seri No: 6) için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.