BKK 2016/9256 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Yeniden Tespiti Hakkında Karar (05.10.2016)

BKK 2016/9256 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II)
05 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29848
Karar Sayısı : 2016/9256

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa
 ekli (II) sayılı listede yer alan bazı mallarda uygulanan özel tüketim vergisinin yeniden tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 23/9/2016 tarihli ve 96278 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre. Bakanlar Kurulu’nca 26/9/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır,

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

26/9/2016 TARİHLİ VE 2016/9256 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranlarının tespit edilmesidir.
MADDE 2- (T) Bu Karar, 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE 3- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki “87.03″ G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan;
a) “Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler” alt satırındaki “Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler” için uygulanan %90 vergi oranı %45 olarak,
b) “Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler” alt satırındaki “Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler” için uygulanan %145 vergi oram %90 olarak,
yeniden tespit edilmiştir.
MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.