Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (2013/1) (02.01.2014)

 

31 Aralık 2013
Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28868 (3.Mükerrer)

 

 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (2013/1)