Hal Komisyoncularınca Düzenlenecek Komisyon Faturalarında E-Fatura Uygulaması (08.12.2016)

Son dönemlerde Başkanlığımıza dilekçe, telefon, mail ve e-fatura forum sitemize gelen sorulardan, mevcut UBL-TR paketi içinde e-Fatura olarak düzenlenmesi gereken komisyon faturalarına ilişkin gerekli alanların bulunmadığı görülmüş olup durumun çözümü için UBL-TR paketi içinde gerekli güncelleme çalışmalarına başlanmıştır.
Bununla birlikte 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “9. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler” başlıklı bölümünde ;
 
“ e-Fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e- Fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur.” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.
 
Buna göre ilgili tebliğin yukarıda yer verilen açıklamaları da dikkate alınarak, komisyon faturası düzenlemek durumunda olan e-Fatura kayıtlı kullanıcıları, UBL-TR paketinde gerekli güncellemeler yapılana kadar kağıt ortamında fatura düzenleyebileceklerdir.
 
Duyurulur.