Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesine İlişkin VUK Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı (13.12.2016)

Başkanlığımızca hazırlanan Vergi Usul Genel Tebliği Taslağında, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ve "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile ilgili yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalarımız devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi eyeniaras@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.