Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 09/12/2016 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/99] Sayılı Kararı (14.12.2016)

14 Aralık 2016 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29918

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/99] Karar Tarihi: 09/12/2016
Kararın Konusu: Hizmet Bedellerinin Belirlenmesi
660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi ve 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesine istinaden, bağımsız denetçi kimliği, bağımsız denetçi belgesi, bağımsız denetim kuruluşu belgesi, bağımsız denetçi mührü ve bağımsız denetçilik sınavı ( her bir alan için ) için 2017 yılında uygulanacak ücretlerin, EK-1’de yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.