BKK 2016/9643 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar (24.12.2016)

24 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete


Sayı: 29928

Karar Sayısı : 2016/9643
4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesinin uygulanma süresinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü)’nın 14/12/2016 tarihli ve 44472 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2016 tarihinde kararlaştırıl mıştır.
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
20/12/2016 TARİHLİ VE 2016/9643 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR
Süre uzatımı
MADDE 1- (1) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesinin uygulanma süresi 31/12/2017 tarihine kadar uzatılmıştır.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam yürütür.