Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:431)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (30.01.2017)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

 

 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:431)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 
(SIRA NO: …)
 
29/12/2013 tarih ve 28866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)'nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
 
 
MADDE 1- Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“ b) Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin A ve B cetvelinde yer alan ürünlerle (Kolalı Gazozlar hariç) ilgili olarak ÖTV mükellefiyeti olanlar ile ÖTV mükellefiyeti olmasa dahi aşağıdaki şartları taşıyanlar,
 
1)        Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti Yetki Belgesi veya Tütün Mamülü ve Alkollü İçki Toptan Satış Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler,
2)        Tütün ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ürünleri Piyasasına ilişkin olarak Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler ile Alkollü İçkiler Piyasasına ilişkin olarak Alkollü İçki Üretim İzin Belgesi ve Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler,
3)        Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan, Tütün Ürünleri Piyasasına ilişkin olarak Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi veya Alkollü İçkiler Piyasasına ilişkin olarak Üretim İzni Belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin mamullerinin, Toptan Satış Belgesi sahibi mükelleflere pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler,”
 
MADDE 2- Tebliğin 3 üncü maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.
 
“ c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu ekinde yer alan (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olan mallar kapsamında ÖTV mükellefiyeti olanlar ile ÖTV mükellefiyeti olmasa dahi bunların ithalatını gerçekleştirenler.”
 
MADDE 3- Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.