Bursa Serbest Bölgede TL Olarak Yapılabilecek İşlemler (05.06.2017)

Ekonomi Bakanlığı Bursa Serbest Bölge Müdürlüğünün 23.05.2017 tarihli ve E.826 sayılı yazısı (TL ile yapılabilecek İşlemler)

 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

Bursa Serbest Bölge Müdürlüğü

Sayı : 53899069 - 255.99 - E.826

Konu : TL ile Yapılabilecek İşlemler


23.05.2017

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımızdan alınan 22/05/2017 tarihli ve 56300 sayılı yazılarında, Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında 2017/10051 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 11/05/2017 tarihli ve 30063 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve bu konudaki daha önceki talimatları hatırlatılarak,

“Bu defa bölge kullanıcıları tarafından sıkça sorulan konular derlenmiş olup sorulara ilişkin değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır:

1) Serbest bölge firmalarının döviz veya Türk Lirası cinsinden kredi kullanması ve kredi koşullarına göre geri ödemelerini döviz ve Türk Lirası cinsinden yapmaları mümkündür.

2) Firmaların döviz cinsi kar/para/sermaye transferi yapmaları mümkündür. Öte yandan firmaların para transferlerinin açıklamalarını gerçeğe uygun şekilde yapmaları gerekmekte olup kar transferi adı altında Türkiye yönlü ticarete ilişkin ödeme yapmaları mevzuata aykırılık teşkil edecektir.

3) Serbest Bölgeler arasında ve serbest bölge içinde gerçekleştirilen ticari işlemlerde de Türk Lirası ile ödeme yapılır.

4) Serbest Bölgeler ile Türkiye; serbest bölgeler arasında ve serbest bölge içerisinde gerçekleştirilen ticari işlemlerde Bakanlar Kurulu Kararından önce kesilen faturalar kapsamdaki ödemelerin de ödeme günlerinde Türk Lirası olarak yapılması gerekmektedir.

5) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında hayata geçirilen tek pencere uygulaması kapsamında verilerin birbirlerine uyumlu olarak tutulabilmesini teminen Serbest Bölge ile Türkiye ve diğer serbest bölgeler arasında gerçekleştirilen ticarette gümrük beyannamesinin Türk Lirası cinsinden açılması gerekmektedir. Bu çerçevede bu işlemlerde Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programında değerlerin mal kalemi bazında Türk Lirası cinsinden girilmesi gerekmektedir.

6) Devam eden sözleşmelere ilişkin kira hükümleri yıllık sözleşme döneminin sonuna kadar geçerliliğini koruyacaktır. Kullanıcılar, kira tutarlarını ödeme tarihindeki merkez bankası döviz alış kuru baz alınarak Türk Lirası cinsinden ödeyecektir. Yıllık kira sözleşmesi dönemi sonunda kira sözleşmeleri, Türk Lirası olarak belirlenen yeni tarifeler esas alınarak yenilenecektir.

7) Türk Lirası cinsinden tarifelerin belirlenmesinden sonra yapılacak faaliyet ruhsatı müracaatları kapsamında akdedilecek sözleşmelerde yeni tarifeler esas alınır.

8) Yeni hizmet/satış tarifeleri onaylanana kadar ödemeler mevcut tarifelere göre, ödeme tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak Türk Lirası ile yapılır.

9) Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 58’inci maddesi uyarınca defter ve belgelerde döviz olarak kaydedilmiş eşyaya ilişkin olarak alınacak teminatlarda işlem tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır.

10) Halihazırda döviz cinsinden alınmış olan teminatlar muhafaza edilir, teminatların iadesi döviz cinsinden yapılır.

Öte yandan B.K.İ./İşleticiler tarafından 31/05/2017 tarihine kadar Bakanlığımıza iletilmesi gereken tarifelerin, ayrıca işbu talimat eki tabloya da işlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede işletici/B.K.İ'lerin tarife türlerini açıklayarak, döviz bazındaki eski tarifeleri, Türk Lirası cinsinden belirlenen yeni tarifeleri, varsa tarife dönüştürülürken baz alınan döviz kurunu ve ilave açıklamalarını tabloya işlemesi beklenmektedir.” denilerek bölgemiz kullanıcısı taleplerinin yukarıda açıklanan şekilde sonuçlandırılmasını ve bu hususların ilgililere ivedililikle duyrulması istenilmektedir.

Bu bağlamda bütün bölgemiz kullanıcıları Bursa Serbest Bölgesinde TL ile yapılabilecek işlemlerde yukarıdaki hususlara uymaları gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Halittin TOK
Serbest Bölge Müdürü