Bizi Arayın : 212 291 2240
Mercek Denetim

Merhaba!

Mercek,Amerika’da bulunan ve uluslar arası kabul gören PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board” kuruluşunun üyesidir.

Dürüstlük, karşılıklı güven ve şeffaflık değerleriyle, denetim alanında tümüyle objektif olarak hizmetinizdedir.

Gelir ve Kurumlar Vergisi İşlemleri

 • Kurumlar Vergisi beyannamesi ve mali tabloları
   
 • Gelir Vergisi beyannamesi ve mali tabloları
   
 • Yatırım indirimi tasdiki
   
 • Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler


 Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi İşlemleri

 • KDV ve ÖTV iade ve mahsup işlemleri tasdiki
   
 • Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmış deniz yakıtı raporu
   
 • Dahilde işleme izin belgesine göre yapılan K.D.V. tecil-terkin işlemleri tasdiki


 Diğer Tasdik İşlemleri

 • İç kaynakların sermaye eklenmesi tasdiki
   
 • Sermaye artışının tespiti raporları
   
 • Dernek, tesis, vakıf ve benzeri kurumların muafiyet ve istisna ve hesaplarının tasdik işlemleri
   
 • Yatırım teşvik belgesi işlemleri
   
 • Kredilere ilişkin tespit işlemleri
   
 • Seyahat acentalarının turizm geliri elde etme ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespitler
   
 • Ham petrol ve petrol ürünleri ithali ve LPG ile ilgili olarak talep edilecek inceleme ve tespitler
   
 • Mali tabloların uygunluğu ve hasılat Tespiti
   
 • Organize Sanayi Bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
   
 • RTÜK incelemeleri
   
 • Stok değerlemesi 
   
 • Bağımsız denetim
 • Vergi denetimi
 • Konsolide mali tablolar denetimi
 • İç denetim ve raporlama
 • Ulusal ve uluslararası standartlarda kredi verilebilirlik denetimi
 • Kredi verenlerce istenen uygunluk denetimi
 • Uluslararası denetim standartlarına göre denetim ve raporlama
 • Şirket alımlarında, devir ve birleşmelerinde denetim ve raporlama
 • Yurt iİçinde ve yurt dışında yerli ve yabancı ortaklı şirket kuruluşları
 • Birleşme, bölünme ve şekil değişiklikleri
 • Kontrol ve revizyon işlemleri
 • Uyuşmazlık işleri ve uzlaşma
 • Hakemlik
 • İlaç fiyatları tespit ve değerlendirmesi
 • SSK ilişkisizlik belgesi için yapılan inceleme
 • Yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı şirket organizasyonu ve danışmanlık
 • Proje değerlendirme
 • Sermaye piyasası işlemleri ve halkla açılma
 • Strateji yönetimi, planlama ve uygulama
 • Toplam Kalite Yönetimi planlama, destek ve eğitim hizmeti • Personel seçimi
 • Personel verimlilik ve uygunluk denetimi
 • Personel eğitimi • SSK mevzuatı
 • İş güvenliği, işçi sağlığı
 • İş kanunu ve topluca iş hukuku danışmanlığı
 • Vergi davaları
 • Vergi ihtilaf ve çözümleri
© 2013
Her Hakkı Saklıdır.