Bizi Arayın : 212 291 2240
Mercek Denetim

31 Mart 2014

MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

SAYIN   ORTAKLARIMIZ

    Şirketİmiz, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. TTK’ndaki istisnai hükümler saklıdır.

27.03.201tarihli 07 numaralı yönetim kararı ile Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Haykır Şirket Genel Müdürü , Kemal Aksu Bağımsız Denetimden sorumlu genel müdür yardımcısı, Sezai Mandal Mali İşler ve İnsan Kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 Yönetim kurulu üyeleri genel kurulun teveccühüne mazhar olmuş ve oybirliği ile seçilmişlerdir. Görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadır.

 Yönetim kurulu görevlerini ifada tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadır.

 Yönetim kurulunun belirlediği genel müdür yardımcıları sorumluluklarını yerine getirirken sorumlulukları ölçüsünde yetkilidirler. 

 Yönetim kurulu her ayın ilk Çarşamba günü saat 10’00 da olağan olarak toplanır. Başkan ve üyelerinin önerileri doğrultusunda oluşturularak toplantı gününden üç gün önce kendilerine bildirilen gündemi görüşür. Toplantıdan önce gündeme ilave edilmek istenen konular başkana bildirilerek gündeme ilave edilebilir.

 Seçilmiş olan genel müdür ve genel müdür yardımcıları faaliyetleri hakkında aylık olağan yönetim kurulu toplantısında yönetim kuruluna rapor verir.

 Yönetim kurulu şirketi yönetirken ortaklarının önerilerini dikkate alır. Kamu otoriteleri dışında şirket haricinden kişileri dinler ancak karar verirken kendi iradesini kullanır.                                                                                                                                             

 

 

                                                                MERCEK DENETİM YÖNETİM KURULU

 © 2013
Her Hakkı Saklıdır.