Bizi Arayın : 212 291 2240
Mercek Denetim

26 Aralık 2013

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 25 İNCİ MADDESİNE GÖRE 2014 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ yayınlandı

25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28862

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN

25 İNCİ MADDESİNE GÖRE 2014 YILINDA UYGULANACAK

OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: TGM-2013/1)

Ceza miktarları

MADDE 1 – (1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:430)’nde tespit edilen 2013 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 3,93 (üç virgül doksan üç) artış esas alınarak, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır:

4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin;

1/1/2013-31/12/2013 TL

1/1/2014-28/05/2014 TL

Birinci fıkrasındaki ceza miktarı

144

149

İkinci fıkrasındaki ceza miktarı

291

302

Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı

731

759

Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları

1.463

1.520

14.651

15.226

Beşinci fıkrasındaki ceza miktarları

2.928

3.043

584

606

Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı

7.325

7.612

Yedinci fıkrasındaki ceza miktarları

14.651

15.226

293.055

304.572

293.055

304.572

Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları

8.788

9.133

87.915

91.370

Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı

117.220

121.826

 Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.© 2013
Her Hakkı Saklıdır.